Stichting Vluchteling

Recordaantal vluchtelingen: 82,4 miljoen

1 op de 100 mensen wereldwijd is op de vlucht en het aantal dat momenteel vlucht voor oorlog, geweld of onderdrukking is nog nooit zo hoog geweest. 82,4 miljoen vrouwen, mannen en kinderen die noodgedwongen hun huis moeten verlaten. Ongeveer 41% van hen is nog maar een kind. Dit zijn schok wekkende cijfers en mede daarom steunen wij Stichting Vluchteling. Zij bieden hulp bij ‘s werelds ernstigste humanitaire crisis.

Sinds 1976 biedt Stichting Vluchteling als organisatie noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden die slachtoffer zijn van conflicten, geweld of natuurrampen. In het verlengde hiervan ondersteunen ze gemeenschappen bij het vinden en creëren van structurele oplossingen. Hierdoor kunnen mensen op eigen kracht hun toekomst verbeteren. Stichting Vluchteling is onpartijdig en onafhankelijk en verleent hulp ongeacht geloofsovertuiging, politieke opvattingen, etniciteit, nationaliteit en sekse en seksuele geaardheid. Zo laten we zien dat ieder mensenleven telt.

Stichting Vluchteling biedt hulp bij humanitaire crisissen waar ook ter wereld. Bij acute nood bieden ze levensreddende noodhulp als medische zorg, onderdak, voedsel en schoon drinkwater. Ook bij langdurige crisissen kunnen mensen op ze rekenen. Bijvoorbeeld door het bieden van onderwijs en psychosociale steun ter verwerking van traumatische ervaringen.

Stichting Vluchteling geeft hulp aan vluchtelingen en ontheemden. Momenteel vindt 60% van alle vluchtelingen en 80% van de ontheemden onderdak in steden en dorpen. Daarom helpen ze niet alleen in vluchtelingenkampen, maar ook in dorpen en steden. Daarnaast profiteert de lokale bevolking van de hulp. Deze mensen wonen in ontwikkelingslanden of conflictgebieden waar ze het niet breed hebben. Door de komst van vluchtelingen en ontheemden komen de schaarse voorzieningen verder onder druk te staan. Daarom zorgen we ervoor dat de lokale bevolking ook profiteert van de hulpverlening en zetten ze waar nodig lokale mensen in als hulpverleners, zodat er werkgelegenheid wordt gecreëerd.

Stichting Vluchteling biedt hulp op 4 hoofdthema’s: bescherming, gezondheid, onderwijs en economisch welzijn. Dit realiseren ze door nauw samen te werken met verschillende internationale en lokale partners. Wereldwijd zijn ze actief in 24 landen waar ze door lokale samenwerkingen sneller en beter kunnen schakelen. Grotendeel van het veldpersoneel bestaat niet uit westerlingen, maar uit de lokale bevolking.

Cijfers van 2020

Stichting Vluchteling is een erkend goed doel door het CBF. Het CBF is een onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op erkende goede doelen en toetst of ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Ook dragen ze bij aan een professionele en transparante sector.  Hierbij tonen ze ieder jaar een financiële samenvatting. Bekijk hier het volledige CBF rapport van Stichting Vluchteling.

0 miljoen
Zo gaven ze het geld uit
Maatschappelijk doel
84%
Werving
13%
Beheer en administratie
3%
0 miljoen
Zo kwam het geld binnen
Particulieren
59%
Subsidies
19%
Organisaties zonder winststreven
11%
Loterijen
10%